Vragen

Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend tot en met 8 maart 2017, 23.00 uur.

Antwoorden op de vragen worden uiterlijk 21 maart 2016, 23.00 uur hier aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. De antwoorden gelden vanaf publicatie als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en hebben dezelfde binding. Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan.

Download: Vraag en antwoord document